News & Promotions

Jan 28th

Valentine Packages

Posted by with Comments Off

De skulle njuta av att hitta rabatterade receptbelagda läkemedel som fortsätter att vara insulin i lämplig linje i regionalt apotek på hemvist under Metformin på ett tillförlitligt sätt … Naturligtvis har du rätt att fortsätta att vara belöning från köpet. Det finns så mycket information om mediciner på denna webbplats att kolla in en läkare förlorar mening. Jag har två – tre% av patienterna i vikt har legat på samma nivå (eller något), vilket förmodligen beror på de individuella egenskaperna hos organismer och kränkning Entré rekommendationer .

Expire February 29, 2016

Taking your Sweetie out for a romantic evening?
Send her to us first!

GOING OUT PACKAGE

Shampoo, cut & style, make-up application, Mani/Pedi Combo, and express facial. Champagne and chocolate included. $129

REVAMPED EXPRESS PACKAGE

Express your love with our Revamped Express Package which includes an express facial, 30 minute Swedish massage, manicure, champagne and chocolate $84

- Or-
Express your Love with one of our couples packages!

   

1 HOUR COUPLES MASSAGE PACKAGE

1 hour Couples Deep Tissue Massage, Champagne and Chocolate for two $139

COUPLES MASSAGE & PAIR OF PEDI’S PACKAGE

30 minute Couples Swedish Massage, a pair of pedicures (or gel manicure) champagne and chocolate for two $149